Women, Runs!

मार्च ६, २०१९, बिहानको अर्लामले मलाई उठाएनछ , त्यस कारण निद्रा देवीले ढिला छोडिछिन । प्रोफेसर ओल्गाको क्लासमा २ मिनेट ढिला पुगियो भने त्यस दिनको हाजिरी नै स्वाहा हुने कुराले, मलाई पोल्यो । हतार-हतार दात माझेर ब्रेकफास्ट खाए । अनि, त्यस पछी आज फेरी उबर बोलाउने बिचार गरे । हतार-हतारमा उबर खोले पछी लोकेसन हाल्नु…