Ultimate Power- Forgiveness!

“Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent to throw it at someone—you are the one getting burned.” -Buddha I was there at a cliff with the one I had such huge dispute and egos. I bellowed while the other one barked. That went on and on and was there…

ओहो! आज नारी दिवस पो है ?

(म किताब खोलेर एउटा विषयका बारेमा एस्से लेख्न व्यस्थ थिए । रातको यस्तै ११ बजे आएको मेरो साथीको मेसेजका कारण चार्जमा भएको मेरो फोनले भाइभरको रिङ्गटोनको सङ्केत दियो। मलाई आत्तुरता त थिएन मेसेज पढ्न तर के रहेछ त भनि खोली हेर्दा त्यहाँ एउटा मेसेज भेटे त्यो रहेको थियो-” नारी दिवसको अगृम शुभकामना”। एकछिन त मलाई…