An Inspiration, Lagertha !

This post is in evocation of one of the history character that inspirits me, Lagertha. Lagertha was a Viking Shieldmaiden back then, in place now called, Norway. This is just in memory of her. This shall not contain things of her deeds. Will write a review about Lagertha after I read Trilogy ( Oddin’s Child,…

नयाँ रिति- ट्रेडिसन! 

एक-एक थोपा पानीले सृजेको समुन्द्र जस्तो, यो मानव जात आफ्नो दिन-चर्या यस्तो बनाउदै छ कि लाग्छ एक-एक दिन चर्याबाट एउटा नया कल्चर उत्पादन हुँदै छ । कस्तो कल्चर त ? जुन कुनै पौराणिक किताबमा उल्लेख छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सायाद मोड्र्न बन्दै छ दुनिया! यसो हेर्छु, पछाडी फर्कन्छु । सोच्छु, किन यस्तो ? किन…