Women, Runs!

मार्च ६, २०१९, बिहानको अर्लामले मलाई उठाएनछ , त्यस कारण निद्रा देवीले ढिला छोडिछिन । प्रोफेसर ओल्गाको क्लासमा २ मिनेट ढिला पुगियो भने त्यस दिनको हाजिरी नै स्वाहा हुने कुराले, मलाई पोल्यो । हतार-हतार दात माझेर ब्रेकफास्ट खाए । अनि, त्यस पछी आज फेरी उबर बोलाउने बिचार गरे । हतार-हतारमा उबर खोले पछी लोकेसन हाल्नु…

Day 1- Delhi ( Jan 17, 2018)

Its 10:36 pm according to Indian time. I am lying in a hotel room of Dehli trying hard to sleep. I never slept in 10th floor though. Haha 😁 Yesterday’s night was very rugged one. Idk what happened but I couldnt sleep. My hands and feet were set on fire. All heated . Too warm…